Kock, förskollärare, civilingenjörer inom bygg, golvläggare, mjukvaru- och systemutvecklare och lärare i grundskolan – det är några kompetenser som arbetsgivare i Stockholm letar efter. Även om ekonomin har mattats av råder det fortfarande aktivitet på arbetsmarknaden i Stockholms län.

Under 2019 kommer näringsgrenen offentliga tjänster att sysselsätta fler personer, medan den privata tjänstenäringen stannar av. I länet finns ett antal bristyrken där arbetsgivare letar efter medarbetare, främst inom områden som it, teknik, vård och omsorg. Många av bristyrkena ställer höga krav på utbildning och specialisering, men det finns öppningar även för dem med utbildning på gymnasienivå.

Under hösten har Arbetsförmedlingen intervjuat 2 200 arbetsgivare inom det privata och offentliga näringslivet i Stockholms län om deras syn på det kommande året. Undersökningen visar även vilka som är brist- och överskottsyrken i länet.

Inom vissa yrken beror bristen på att det behövs stora volymer av utbildad eller erfaren personal. För andra yrken handlar det om ett mindre antal tjänster som behöver tillsättas med mycket specialiserad arbetskraft som fyller en nyckelfunktion.

“IT-arkitekt är ett exempel på yrke där bristen egentligen handlar om ett mindre antal personer. Yrket är dock så pass centralt för till exempel utveckling av IT-system att bristsituationen är viktig att lyfta fram”, berättar Julia Asplund, utredare på Arbetsförmedlingen.


Den offentliga tjänstenäringen sysselsätter upp emot 30 procent av länets arbetskraft. Här ingår utbildning och forskning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning. Med en ökande befolkning i Stockholms län kommer näringsgrenen att fortsätta växa. De senaste årens stora barnkullar ökar bland annat behovet av utbildad förskolepersonal. Även grundskolan kommer att ha ett större behov av medarbetare.

Bristyrken 2019:
• Mjukvaru- och systemutvecklare
• IT-arkitekter
• VVS-ingenjörer
• Civilingenjörer, bygg och anläggning
• Specialistsjuksköterskor
• Kockar
• Förskollärare
• VVS-montörer
• Lärare i grundskolans tidigare år
• Plattsättare
• Golvläggare
• Kranförare
• Lastbilsmekaniker
• Bussförare
• Taxiförare
• Soldater
• Byggnadsplåtslagare
• Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
• Anläggningsarbetare
• Anläggningsmaskinförare

Överskottsyrken 2019:

• Civilingenjörer, kemi
• Laboratorieingenjörer
• Grovarbetare inom bygg och anläggning
• Försäljare, dagligvaror
• Informatörer
• Marknadsanalytiker och marknadsförare
• Vaktmästare
• Lagerarbetare
• Truckförare
• Städare/lokalvårdare

Källa: Arbetsförmedlingen

You May Also Like